Алфа-Микс предлага нови сламени технологии на Teagle Machinery

    Отмина времето, когато сламата и растителните остатъци по стърнищата се считаха за не дотам необходим или отпаден продукт. Новите технологии, по-специално в животновъдството и в областта на възобновяемите енергийни източници, превърнаха сламата в изключително ценна, скъпа и дефицитна стока. В животновъдния отрасъл сламата основно се търси, за така наречената дълбока несменяема или сменяема постеля, особено в овцевъдството и говедовъдството. В областта на млечното говедовъдство в последните години нашумя израелската технология за свободно-групово отглеждане на животните, поради по-ниските първоначални инвестиции и не на последно място поради подобряване на благосъстоянието на животните при отглеждането им в по-природосъобразни условия. Не трябва да се отминава и използването на сламата като буферен продукт при хранене на кравите с пълнодажбени смеси, известни като TMR-Total Mix Ration. 

Повече

Автоматична хранителна станиця за агнета и ярета - "Млечна майка".

    С автоматичната хранителна станция на Forster Technik /Германия/, агнетата и яретата са осигурени с храна 24 часа в денонощието. Автоматът работи на принципа Ad-Libitum ("хранене на воля"). Животните получават млякото си чрез биберон, като млекозаместителят се приготвя на малки порции от машината.Трифазен нагревател 5 kW с електронно управление загрява водата максимално бързо, а допълнителният нагревател се грижи температурата на готовата смес преди консумация от животните да е с точната температура, която е предварително зададена. Автоматичната бъркалка гарантира отлична хомогенизация. Осемте хранителни поста обслужват до 240 животни, като височината на бибероните се регулира поотделно. Като опция може да се добавят защита от мухи и бойлер за ниско налягане в случаите, когато машината не може да бъде захранена с вода от водопроводната мрежа.

Повече

PICHON SA е френска компания с над 45 годишен опит в проектирането и производството на селскостопански машини.

    От началото на тази година PICHON стартира производство в новия си завод нова серия от 16 модела компактни и телескопични товарачи. Здравина, надежност и маневреност са основните качества на френските машини, които са замислени основно за работа в животновъдни и растениевъдни стопанства, конеферми, както и за комунално-битови дейности. Най-забележителната особеност при първа среща с новата серия товарачи разбира се е дизайна. Той е не само, но е и ергономичен – специално пригоден за интегрирането на 4 различни вида рамки/кабини: предпазна рамка, лек покрив, отворена кабина или климатизирана кабина с врати.

Повече