Алфа-Микс предлага нови сламени технологии на Teagle Machinery

    Отмина времето, когато сламата и растителните остатъци по стърнищата се считаха за не дотам необходим или отпаден продукт. Новите технологии, по-специално в животновъдството и в областта на възобновяемите енергийни източници, превърнаха сламата в изключително ценна, скъпа и дефицитна стока. В животновъдния отрасъл сламата основно се търси, за така наречената дълбока несменяема или сменяема постеля, особено в овцевъдството и говедовъдството. В областта на млечното говедовъдство в последните години нашумя израелската технология за свободно-групово отглеждане на животните, поради по-ниските първоначални инвестиции и не на последно място поради подобряване на благосъстоянието на животните при отглеждането им в по-природосъобразни условия. Не трябва да се отминава и използването на сламата като буферен продукт при хранене на кравите с пълнодажбени смеси, известни като TMR-Total Mix Ration. 

    Интересното в случая е, че конкурент на сламената технология в животновъдството са ВЕИ, по-специално биогазовите инсталации и системите за пелетизация, които също консумират все повече и повече слама. „Основният проблем, обаче, при използването на сламата е не нещо друго, а балирането на сламата, най-вече при BIG BALE техниката, за големи рулонни или призматични бали, които по-лесно се съхраняват, но много трудно след това се преобработват от пресована в свободна за използване сламаТова е причината за все по-големия интерес и нарастващата роля на разбалиращите и сламоразпръскващите машини“, споделят от фирма Алфа-Микс.

    Класическата серия на Teagle са прикачните и навесни машини Tomahawk, които се използват масово във фермите за сламена постеля при свободно-боксово и свободно-групово отглеждане на животните, за директно сламонарязване и раздаването на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер-вагон (TMR – технология). Необходимо е да се отбележи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15cm. Ако обаче във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по-ситна слама (до 4-6cm). За целта Teagle предлагат комбинирана система “Dual chop”, която може да се превключва от едро нарязана и омекотена до ситно нарязана слама.

     Едронарязаната слама създава най-големи проблеми при биогазовите инсталации, където изискванията за дължината на частиците e те да не надхвърлят 3-4cm. При пелетизацията на сламата изискванията за дължината на сламките е още по-строга – тя не бива да надхвърля 10mm. При Тeagle този технологичен проблем се решава с т.нар. боксови сламодробители, при които балите се товарят в цилиндричен въртящ се контейнер и се нарязват, раздробяват или разкъсват с различни видове роторни апарати. Основно те са 3 вида: milling rotor-на практика с него се реализират мобилни чукови дробилки, chopping rotor-с ножов нарязващ апарат и shredding rotor-разкъсващ апарат с контраножове. В този случай дължината на сламените частици може да се регулира между 35mm и 150mm. Има една междинна система с люлеещи се ножове (ножова дробилка), при която се използват сита от 15mm до 150mm - една идеална машина за