И научно, и практически е доказано, че ефективното хранене на телетата в първите седмици след тяхното раждане по специална програма схема, се отразява в по-високата млечна продуктивност и здравето на бъдещето млечно стадо (този доказан подход е известен като метаболично програмиране). Контролирана хранителна технология (на малки порции, състав и температура на храната) трудно се осъществява ръчно. Но ако тази технология се компютризира, вече не е проблем да се разгърне пълният генетичен потенциал на животните от най-ранна възраст.

Технологията COLO-QUICK се състои от изграждането на банка от замразена висококачествена коластра (стандартна или пъстьоризирана), която след размразяване в специални размразители се дава на телетата непосредствено след отелването.

Млечните таксита (80, 150 и 250л.) са една по-опростена технология за подготовка и раздаване на млекозаместител на най-малките телета, отглеждани в клетки на открито.