Доилни зали Рибена кост 30° и 60° 

    С внимателна зиг-заг извивка, тръбната конструкция на традиционната "Рибена кост" 30° копира тялото на кравата, така че тя да се чуства комфортно в доилния бокс, а доячът да е максимално близо до вимето, Това е най-опростената и най-търсена доилна зала за групово доене. Ако все пак се постави условие за по-висока производителност, вниманието трябва да се насочи към една модификация: Рибена кост 30° - модел F, която е с бърз изход (подобно на "Side by side"), но тук положението на кравата е фиксирано. При "Рибена кост" 60° кравите могат да се доят отзад, както при "Side by side". Електронизацията на тези доилни зали се извършва с една от двете системи: IDC-1 или IDC-2.

Долна зала Side-by-Side - здрава конструкция и висока производителност

    Отличаването при Side by side е, че кравите се разполагат една до друга на 90° спрямо оста на канала на доячите. Това означава, че се доят отзад, а не странично на вимето. Това може да изглежда неудобно за дояча, но дава предимства, които при другите видове доилни зали са невъзможни. На първо място трябва да се посочи функцията "бърз изход", която най-често и най-безпроблемно се изпълнява при тази доилна зала. Няма проблем да се предвиди и функцията "индексация", с която кравите се подравняват отзад и са плътно до дояча в една линия. Системата "бърз изход" на SAC е т.нар. роторен изход - скоростно вдигане и меко плавно спускане към кравите. Ръчно с един бутон доячът може да увеличи усилието, за да избута по-бавните крави навън.

Доилна зала Тандем

    Това е единствената доилна зала, която предполага индивидуален поход към всяко едно животно. Независимо, че доенето не е групово, при вариантът Auto Tandem входно - изходните операции са напълно автоматизирани, което прави тази зала даже по-бърза от "Рибена кост". Освен това доилните зали Tandem са известни с най-ниското ниво на нови маститни инфекции, поради по-ниския стрес на кравите, доящи се изолирано и независимо една от друга. Като пример, може да се посочи, че при Auto Tandem 2x4 един опитен дояч може да издои до 80 крави на час. 

    Както във всички доилни зали на SAC, така и в Tandem, се използват два типа електронни контролерина доилния процес: IDC-1 (електронна пулсация, млекоизмерване и автоматично сваляне на доилните апарати) и IDC-2 (тук са добавениоще две функции - електропроводимост на млякото и CAN - OPEN комуникация с PC и софтуерен мениджмънт на стадото).

Най-икономичната доилна зала: Swing Over ("Суинг Овър")

    Този тип доилни зали стават все попопулярни поради два пъти по-ниските инвестиционни разходи: по-малък брой доилни апарати, по-малко електроника, по-евтина поддръжка - без това да се отрази значително на производителността. Доилните зали Swing Over се произвеждат в два варианта: като "Рибена кост" 60° и като Side by side. Вариант 60° е подходящ за стадо, в което кравите са със сравнително еднакви размери, докато ватиант "Side by side" е предпочитан при разнородно стадо с по-дребни и по-едри крави. Вторият вариант е по-производителен поради стандартното изпълнение "бърз изход".