Доилни зали за овце и кози

    При доене на овце и кози нищо не влияе така върху ефективността, както конфигурацията и общия дизайн на доилната зала. Необходимо е да се съкрати до минимум времето на входно-изходните операции, да се осигури бърз трафик на животните и да се автоматизират основните операции на доилния процес: автоматичен старт и стоп на вакуума, автоматично млекоизмерване и сваляне на доилния апарат, дозирано подхранване по време на доене, компютърен анализ на параметрите на доилния процес, както и на физиологичния и здравословен статус на доените животни.