Външен (екстериорен) карусел за доене на големи стада овце и кози

    При конфигурацията "външен карусел" работното място на доячите е извън кръга на каруселната инсталация, като се осигурява плавно въртене на карусела за максимален комфорт на животните и операторите на системата. Постановката на доилните апарати под платформата не затруднява влизането и излизането на овцете (козите) в доилните боксове. Долно поставения млекопровод осигурява къс транспорт на млякото, което спомага да не се разрушават маслените клъбца - млякото не се окислява и се влива в хладилната вана с ароматен, сладък и свеж вкус. Млечната помпа под релизера се върти с възможно най-ниските обороти при дадена интензивност на млечния поток, благодарение на инверторното честотно управление, сл. към млечния филтър се подава мек ламинарен млечен поток без биене на маслото. Екстериорния карусел има всичко, което доячът може да си пожелае, например подвижен под за коригиране на работната височина, система Quick Start за автоматично включване на доенето при поднасяне на доилния апарат под вимето и IDC - монитор за наблюдение на доилния процес.

Вътрешен (интериорен) карусел за доене на овце и кози

    Вътрешните карусели на SAC осигуряват по-къси работни разтояния. Като се добави елегантният и функционален дизайн на интериорната система и автоматизирането на процесите, производителността на труда с вдама доячи може да достигне до 500 животни на час! Работата на дояча е опростена до минимум благодарение на системите за автоматично сваляне на всеки доилен апарат. Подхранването на животните по време на доене е с индидуални хранилки, което дава възможност да се програмират индивидуални данни за всяко отделно животно.

    Електронната система IDC-2 е сърцето и мозъка на доилния процес, като създава първокласни условия за животните и доячите. Тази система поема функциите на електронния пулсатор, електронно млекоизмерване (с ICAR - сертификат), автоматично стартиране на доенето и автоматично сваляне на доилните апарати. Освен това системата IDC-2, за разлика IDC-1, е с интегриран детектор на мастит, както и комуникация с офис - компютър и съотвентен софтуер за мениджмънт на стадото. При интериорните карусели за овце, животните имат лесен достъп до доилните боксове, което от своя страна облекчава трафика към и от доилната зала. За това спомага и автоматичната система за хранене, която дозира индивидуално за всяко животно необходимото количество концетрат. Овцете са изключително спокойни по време на доене и много лесно и бързо освобождават доилните боксове след приключване на работния процес.