ЕДНОПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА DJK 1-PS

Шаси

Доилен апарат

Вакуумпомпа

Дължина, cm

115

Материал на гюма

(INOX)

Мощност , kW

0,55

Ширина, cm

54

Вместимост на гюма, l

25

Обороти rpm

1450

Височина, cm

87

Тегло на апарата, g

2050

Напрежение, V

220

Тегло, kg

44,70

Обем на колектора, cm2

200

Дебит на помпата ,l/min

180-200

Млечен маркуч, mm

L=200 (ø 14х22)

Лопатки

Графит

Пулсов маркуч, mm

L =175

 ( ø 7 х 14)

Размер на лопатките, mm

70х43х4.9

Обем на балона, l

4

 

 

ДВУПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА DK 2-2 PS

Шаси

Доилен апарат

Вакуумпомпа

Дължина, cm

150

Материал на гюма

(INOX)

Мощност , kW

0,55

Ширина, cm

81

Вместимост на гюма, l

2 х 30

Обороти rpm

1450

Височина, cm

105

Тегло на апарата, g

2250

Напрежение, V

220

Тегло, kg

68,800

Обем на колектора, cm2

2 х 250

Дебит на помпата ,l/min

200-230

Млечен маркуч, mm

2 х L=225

 (ø 14х22)

Лопатки

Графит

Пулсов маркуч, mm

2 х L =200  

(ø 7 х 14)

Размер на лопатките, mm

84х43х4.9

Обем на балона, l

18

ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА ЗА ОВЦЕ DKКY 4-PS

Шаси

Доилен апарат

Вакуумпомпа

Дължина, cm

150

Материал на гюма

(INOX)

Мощност , kW

0,55

Ширина, cm

70

Вместимост на гюма, l

40

Обороти rpm

1450

Височина, cm

105

Тегло на апарата, g

4 х 375

Напрежение, V

220

Тегло, kg

57.9

Автоматични вакуумни клапани, бр.

4

Дебит на помпата ,l/min

200-230

Пулсатори, бр.

2

Лопатки

Графит

Млечен маркуч, mm

2 х L=225

 (ø 14х22)

Размер на лопатките, mm

80х43х4.9

Пулсов маркуч, mm

2 х L =200  

(ø 7 х 14)

Обем на балона, l

18

Опция маслена помпа DYKY 4PS

ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА ЗА KОЗИ DKКС 4- 2PS

Шаси

Доилен апарат

Вакуумпомпа

Дължина, cm

150

Материал на гюма

(INOX)

Мощност , kW

0,55

Ширина, cm

81

Вместимост на гюма, l

2 х 4

Обороти rpm

1450

Височина, cm

105

Тегло на апарата, g

4 х 490

Напрежение, V

220

Тегло, kg

67,4

Автоматични вакуумни клапани, бр.

8

Дебит на помпата ,l/min

200-230

Пулсатори, бр.

2

Лопатки

Графит

Млечен маркуч, mm

2 х L=225

 (ø 14х22)

Размер на лопатките, mm

80х43х4.9

Пулсов маркуч, mm

2 х L =200  

(ø 7 х 14)

Обем на балона, l

18