SAC - доилни роботи от серията RDS  FUTURELINE MAX

    SAC -  роботите се произвеждат в два варианта: Еднобоксови за малки стада от 50 до 65 крави и двубоксови за по-големи стада от 75 до 130 крави. При еднобоксовите роботи в даден момент се дои само една крава. При двубоксовите роботи манипулаторът (ръката) едновременно дои две крави, като обслужва ту левия, ту десния бокс (където е необходимо в момента).

    ЕДНОБОКСОВИ ДОИЛНИ РОБОТИ лесно могат по-късно да се разширят до двубоксови. Чрез съчетаване на различен брой еднобоксови и двубоксови роботи могат да се организират роботизирани ферми до 300 крави.
   Най-ефективни са ДВУБОКСОВИТЕ ДОИЛНИ РОБОТИ, при които многобройните тестове правени с тях, показват най-ниски експлоатационни разходи и най-ниско потребление на ток и вода. Една от уникалните функции на SAC - роботите е система за почистване на доилните апарати с пара (а не с гореща вода), с което се минимизират рисковете от кръстосъните инфекции между отделните четвъртини на вимето и между виметата на кравите.