Автоматизирани линейни доилни инсталации с централен млекопровод 

    Автоматизираните линейни инсталации се оборудват с доилни апарати, окомплектовани с електронни млекоизмерватели IDC - Lite с голям дисплей и система за автоматичен старт и автоматично сваляне на апаратите. Отличителна черта на SAC - инсталациите е, че по протежение на млекопроводите не се инсталират захранващи кабели и сложни млечно-вакуумни свръзки от типа "3 в 1", тъй като електрозахранването става с акумолаторни батерии. Електрониката е опростена и изисква минимално техническо обслужване, като в същото време е достатъчно функционална, за да осигури бързо, ефективно и безопасно доене.

    Централните млекопроводи на SAC се изработват от нераждаема стомана (диаметър 1,5", 2" или 2.5"). Този тип линейни доилни инсталации осигуряват физиологично доене и хигиенично транспортиране на млякото от вимето до хладилния танк. Особен интерес представлява системата IDC-T-Rail, при която доилните апарати се пренасят чрез таванно поставена релсова система, облекчаваща максимално физическия труд на доячите.