Автоматизирано непрекъснато хранене на животните със системата Triomatic

    Ако даваме на кравите по-малки количества фураж няколко пъти на ден, ние ще се приближим до природното хранене - това е по-добре и за здравословното, и за общото благосъстояние на животните. Този маниер на порционирано хранене на кравите с пълнодажбена смес може да се постигне най-добре с Triomatic, която не съдържа много електроника и се състои само от две основни части: фуражна кухня и робот за хранене. Кравите получават точната дажба и точното количество в точното време! Освен това автоматизирано хранене пести време и хора - просто заредете фуражната кухня за няколко дни или за седмица и системата ще поеме всичко останало - приготвяне на сместа и раздаването на фуража по предначертаната програма.

>