Прикачни разбалиращи и сламоразпръскващи машини
серии 8100, 8500, 9500, 1010

    Прикачните машини Teagle Tomahawk се използват масово във фермите за сламена постеля (при свободно-боксово и свободно-групово отглежадане на животните), за директно сламораздаване (може и на силаж) на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер-вагон (TMR - технология). В последния случай целта е облекчаване на нарязващия апарат на миксера и удължаване на експлоатационния му живот. Тук е необходимо да се отблежи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. 
    Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15см. Ако, обаче, във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по-ситна слама (до 4-5см). За целта Teagle предлагат комбинирана система "Dual chop", която може да се превключва от едро нарязана и омекотена до ситно нарязана слама.

    Машините са оборудвани със сламорзпръсквач („жираф“) с далекобойност до 22 метра, който се управлява с електронно дистанционно от кабината на трактора. Нарязващия роторен апарат може да бъде за дълга омекотена слама за постеля на животните или като опция – двойно-нарязващ апарат за къса слама – това е идеалното решение за товарене на миксери със слама с дължина 4-5 cm.