Напълно безплатни консултации преди закупуване на съотвените консумативи, апарати, машини и инсталации.

Провежданене на семинари и обучения на малки групи потребители в дадена професионална област. 

Организиране на посещения в елитни ферми и или реномирани международни изложения на животновъдна и земеделска техника.

Безплатни консултации относно малки енергетични системи за бита и стопанствата.