Сервизното обслужване включва: 

- Доставка на машини и съоръжания, пускане в действие, последващо обслужване и обучение за работа с техниката.

- Гаранционно и следгаранционно обслужване.

- Подпомагане на клиентите при възникване на непредвидени обстоятелства при експлоатация на техниката.

- Абонаментен периодичен сервиз по заявка на клиентите.