Технологично проектиране за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови животновъдни ферми и комплекси. Внедряване на иновативни решения в технико-технологичното обурудване на животновъдните сгради.

    Технологичните проекти включват хоризонтално и вертикално пълно оразмеряване на животновъдните сгради в съгласие с националните и европейските наредби, директиви и законови рамки. Технологичните проекти се подпечатват от лицензирани проектанти на фирмата и се предават, ако е необходимо, като част от по-нататъшен архитектурен проект.