ГОТОВИ КОМПЛЕКТИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

    Комплектите представляват готов пакет от най-необходимите елементи за построяванена минимална, но достатъчна конфигурация на електрическа ограда при зададени декари.   

ЕДНОЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ЗА КРАВИ

    Комплектите съдържат:

    Електризатор с комбинирано захранване 12/220V;

    Синтетичен многожичен проводник; изолатори за дърво;

    Пружинна електрическа врата;

    Мълниезащита и заземителна шина;

    Тестер за проверка на напрежението.

 

ЕДНОЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ЗА КОНЕ

    Комплектите съдържат:

    Електризатор с комбинирано захранване 12/220V;

    Електрическа лента 2 cm; изолатори за дърво;

    Пружинна електрическа врата;

    Мълниезащита, заземителна шина и тестер.жд

 
 

ТРИЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

    Комплектите съдържат:

    Електризатор с комбинирано захранване 12/220V;

    Синтетичен многожичен проводник; изолатори за дървени колове;

    Пружинни електрически врати (три броя);

    Мълниезащита, заземителна шина и тестер.

КОМПЛЕКТИ ПРЕНОСИМИ СОЛАРНИ БОКСОВЕ

Преносимият соларен електропастир се състои от галванизирана метална кутия с контейнер за акамулатор (който се заключва с катинар), соларен панел, тягов акумулатор и контролер за управление на зареждането на акумулатора (поставя се на соларни панели над 10 W).

Забележка:
 
По заявка са възможни и по-мощни соларни системи за захранване на допълнителни консуматори: осветление, TV, доилни машини и т.н.

    Предлагат се всички видове ел. огради в зависимост от мощността (енергията в .... ), както и от начина на електрозахранване: акумулаторно (12V), батерийно (9V), ел. мрежа (220V), комбинирани (12V и 220V), солари.

    Ел. огради и типът на електризатора (енерджайзера, energizer) зависят и от вида на животните, които ще се заграждат. За превенция от диви животни се предлагат специализирани за целта електризатори с т. нар. турбоимпулс.


    Алфа-микс ЕООД осигурява също предварителни консултации за конфигурацията на ел. ограда, шеф-монтаж (ако е необходимо), както и ремонт на всички видове електризатори.