СЛАМОНАРЯЗВАЩИ И СЛАМОРАЗПРЪСКВАЩИ МАШИНИ

    Класическа серия на пазарния лидер TEAGLE са прикачните и навесни машини Tomahawk, които се използват масово във фермите за сламена постеля.

    Сламонарязващите и сламоразпръскващи машини се използват за директно сламораздаване (може и силаж) на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер-вагон. В последния случай целта е облекчаване на нарязващия апарат на миксера и удължаване на експлотационния му живот. Тук е необходимо да се отблежи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15см. Ако, обаче, във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по-ситна слама (до 4-5см). За целта Teagle предлагат комбинирана система "Dual Chop", която може да се превключва от едро нарязана и омекотена до ситно нарязана слама.